UsbSsBlock
USB Blocker of the screensaver

A USB device for disabling screensaver without any instalation or setting.

This page is not fully translated, the rest of the text is provided for images and downloads.


Potíže se šetřičem

Ačkoliv je šetřič obrazovky užitečná věc, někdy je jej třeba vypnout. Týká se to například sledování videa, hraní her nebo promítání prezentace. Některé firemní notebooky však mají šetřič nastavený zaměstnavatelem z bezpečnostních důvodů napevno a nelze jej vypnout. To je značně nepříjemné. Navíc bývá šetřič chráněn heslem, takže nestačí jen pohnout myší, ale je třeba zadat heslo, což prakticky nutí uživatele preventivně klepat do klávesnice nebo hýbat myší, aby k zamknutí nedošlo.


Prototyp USB blokátoru

Řešení

Proto jsem vytvořil zařízení zvané USB blokátor šetřiče, který šetřič zablokuje, aniž by uživatel cokoliv instaloval nebo jakkoliv jinak zasahoval do nastavení počítače. Stačí jej pouze zasunout do USB portu počítače, a po tuto dobu se šetřič nespustí.

Princip

Blokátor se pro počítač tváří jako USB klávesnice, na které je automaticky stlačováno tlačítko Control. Tak blokátor prakticky simuluje člověka, který preventivně stlačuje tuto klávesu, aby se šetřič nespustil.

Výroba

Potřebujete-li zablokovat šetřič tímto způsobem, napište mi mail a já vám jej vyrobím.

 

Discussion

Add note