Abyss

The Hlubina (Abyss) game is an experimental 2D shooter in applet. It is controlled by arrows, space bar and 'S' keys.

This page is not fully translated, the rest of the text is provided for images and downloads.


Hlubina je pokus o akční 2D střílečku v appletu. Ovládá se šipkami a mezerníkem se střílí. Nová hra se spustí klávesou "S".

Rychlost hlubiny lze zjistit stiskem klávesy "i". Hodnota v levém horním rohu ukazuje počet nevyužitých milisekund mezi jednotlivými snímky. Pokud je to číslo záporné, hra se zpomaluje.
Klávesa "r" ukáže nad každým objektem systém obdélníků použitých pro detekci srážek.

 

Discussion
Empty discussion Add note